Η εταιρεία μας, εδώ και χρόνια, θεωρεί ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει και να πεθαίνει όπως επιθυμεί. Έτσι, αναλαμβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας της αποτέφρωσης του αγαπημένου σας προσώπου, απαλλάσσοντας τους συγγενείς από το βάρος των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της αποτέφρωσης συντελείται Θήβα, ενώ οι συγγενείς, κατόπιν επιθυμίας τους, μπορούν να συνοδεύσουν τον θανόντα στο ταξίδι με τη δική μας εποπτεία.