Ασφαλιστικά ΤαμείαΤηλ. ΕξυπηρέτησηςΠοσό Είσπραξης
ΙΚΑ210 5215272759,52 €
ΟΓΑ210 3322360800 €
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)210 5285561762€ για άμεσα ασφαλισμένο
1200€ για τον εν΄ενεργεία
ΤΑΠ – ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ο)
ΤΑΠ – ΟΣΕ
21088096541.580€ για άμεσα ασφαλισμένο
765€ για έμμεσα ασφαλισμένο (όταν ζει ο άμεσα)
ΔΑΠ – ΔΕΗ210 52738622.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ210 5221628668.60€ μόνο σε συνταξιούχους
ΟΠΑΔ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)210 82236291.000 €
ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)210 88095061200€ μόνο σε συνταξιούχους
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)210 88169112.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)210 33072521.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Συλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑ.ΝΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)210 52962721.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο
ΕΤΑΑ – ΤΑ.ΝΟ – ΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)210 38330361.784€ για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ210 52458662.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)210 36481111 μην. μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην. μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)210 4149281590€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)210 37401051.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)210 72647002.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)210 32408863.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)210 32931001.712,96 €