Το πιστοποιητικό “Εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας” χορηγείται στις επιχειρήσεις που έχουν άψογη εικόνα μεταξύ πολιτών και συνεργατών τους. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε μια καινοτόμο μέθοδο που ονομάζεται Ο.Τ.Ι. με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου.

Ημερομηνία έκδοσης 18/06/2020

Γραφεία Τελετών & Αίθουσες Δεξιώσεων Χρήστος Παντέλης

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ”
Για την άψογη εικόνα & ηθική επιχειρηματική προσέγγιση προς τους πελάτες και συνεργάτες