Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πώς θα ήθελε να είναι το ύστατο αντίο του, να καταγράψει με λεπτομέρεια τις επιθυμίες του και να προπληρώσει την τελετή του, παίρνοντας την ευθύνη εξ’ ολοκλήρου για τη συνολική διαδικασία. Αυτό βοηθά σημαντικά την οικογένεια να μην αναγκάζεται να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, να μην μπαίνει σε διλήμματα, να μην επωμίζεται το βάρος της αποπληρωμής της κηδείας και το σημαντικότερο να έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες του αποθανόντος, ως σημάδι αγάπης, αφοσίωσης και σεβασμού στα «θέλω» του.

Ο προσχεδιασμός τελετής, άλλωστε, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παροχές των Οίκων Τελετών του εξωτερικού.