Οίκος Τελετών Χρήστος Παντέλης:  Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον νέο πίνακα ποσών εξόδων κηδείας που εφαρμόζει το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).