Ο θάνατος είναι ένα από τα πιο δύσκολα και επίδραστα γεγονότα στη ζωή μας, και η καταπίεση των συγγενών μετά το θάνατο ενός αγαπημένου είναι φυσιολογική.

Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να γλιτώσεις από αυτή τη κατάσταση, και η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν τους συγγενείς μετά το θάνατο ενός αγαπημένου.

Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι:

Η επαφή με άλλους που έχουν περάσει από παρόμοια εμπειρία: Η επαφή με άλλους που έχουν περάσει από παρόμοια εμπειρία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, καθώς μπορείς να μοιραστείς τις αξέχαστες σου αναμνήσεις.

Στην εταιρία μας ” ΠΑΝΤΕΛΗΣ ” αναλαμβάνουμε την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών μετά από ένα θάνατο, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει επαφή και επικοινωνία με κάποιον αξιόπιστο και εμπειρογνώμονα ψυχολόγο.

Ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει τους συγγενείς να αντιμετωπίσουν τη θλίψη, την οδυνή και τη μεγάλη χαμένη που μπορεί να αισθάνονται.

Έτσι, με τη συνδρομή κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, βοηθάμε το άτομο και την οικογένεια να αντιμετωπίσουν καλύτερα το φορτίο του πένθους και να επανέλθουν ομαλότερα στην κανονικότητα της καθημερινότητας.

Διαδικασία που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη και ανακουφιστική για αυτούς που μένουν πίσω.

 

ENGLISH VERSION : Psychological support

Death is one of the most difficult and impactful events in our lives, and the oppression of relatives after the death of a loved one is normal.

It can be extremely difficult to get out of this situation, and psychological support can be very helpful in this case. There are various psychological support techniques that can help relatives after the death of a loved one. Some of these techniques are:

Connecting with others who have gone through a similar experience:

Connecting with others who have gone through a similar experience can be very helpful as you can share your unforgettable memories.

For the psychological support of relatives after a death, it is important to have contact and communication with a reliable and expert psychologist. A psychologist can help relatives cope with the grief, pain and great loss they may feel.

Thus, with the assistance of appropriate scientific staff, who have experience and ability to manage such situations, we help the individual and the family to cope better with the burden of bereavement and return more smoothly to the normality of everyday life.

A process that can prove valuable and comforting to those left behind.