Έξοδα κηδείας ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Posted by Categories: Άρθρα
Έξοδα κηδείας ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων
Read more

Έξοδα κηδείας ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιο και ιδιώτες . Με διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», προστατεύονται τα έξοδα κηδείας στο πλαίσιο της […]