Από τις 01/07/2020 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών εξόδων κηδείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr από τα γραφεία τελετών ούτως ώστε να απαλλαχθούν οι δικαιούχοι από την αναμονή των ασφαλιστικών ταμείων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΠΑΔ (Νεοενταχθέν ταμείο στο ΙΚΑ)

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς τη Δ/νση Εντελλομένων Εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανούντος.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας

 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • IBAN τραπέζης θανούντα φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου (συντάξεως).
 • Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων του ΙΚΑ.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανούντος.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ)

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας

 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΑΜΚΑ (επίσημο).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανούντος.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Από το ταμείο διαφόρων τραπεζών (ΤΑΠ ΑΤΕ), Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ – ΤΑΝΟ)

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανούντος.
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δικαιολογητικά Εξόδων Κηδείας

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του ΙΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.