Ασφαλιστικά Ταμεία Τηλ. Εξυπηρέτησης Ποσό Είσπραξης
ΙΚΑ 210 5215272 759,52 €
ΟΓΑ 210 3322360 800 €
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) 210 5285561 762€ για άμεσα ασφαλισμένο
1200€ για τον εν΄ενεργεία
ΤΑΠ – ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ο)
ΤΑΠ – ΟΣΕ
2108809654 1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο
765€ για έμμεσα ασφαλισμένο (όταν ζει ο άμεσα)
ΔΑΠ – ΔΕΗ 210 5273862 2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ 210 5221628 668.60€ μόνο σε συνταξιούχους
ΟΠΑΔ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 210 8223629 1.000 €
ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 210 8809506 1200€ μόνο σε συνταξιούχους
ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 210 8816911 2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ) 210 3307252 1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Συλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑ.ΝΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) 210 5296272 1.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο
ΕΤΑΑ – ΤΑ.ΝΟ – ΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ) 210 3833036 1.784€ για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 210 5245866 2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210 3648111 1 μην. μισθό 75×25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην. μισθό 75×12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 210 4149281 590€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 210 3740105 1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 210 7264700 2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ) 210 3240886 3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ) 210 3293100 1.712,96 €